“New matura solutions” Tim Falla

Każdy z nas wie, jak istotna jest nauka języka obcego, w szczególności języka angielskiego, który jest tak powszechnie używany i niezbędny. Odpowiedni podręcznik, to nie tylko przygotowanie ucznia do matury, ale także pomoc w przyswojenie niezbędnych informacji i polepszenie komunikacji w języku obcym. W szkole średniej, ważny jest nacisk na naukę nowego materiału, a przy tym powtórki z lat wcześniejszych, dotyczące tych informacji, które są niezbędne do swobodnego porozumiewania się czy skonstruowania wypowiedzi pisemnej. Odpowiednią publikacją do tego, jest właśnie „New Matura Solutions”.

“New matura solutions” – o publikacji

Staranność w opracowaniu tego podręcznika, pokazuje jego niezmienny wybór od lat w klasach średnich na różnych poziomach posługiwania się językiem angielskim. Rozdziały, przedstawione w uporządkowany tematycznie sposób, omawiają najbardziej potrzebne zagadnienia, uzupełniają gramatykę ucznia, a dzięki słowniczkom tematycznym, które dołączone są do każdego rozdziału, istnieje możliwość powtórzenia zasobu słówek danego działu. Dzięki płytom CD, dodanym do podręcznika, uczniowie mogą skorzystać z materiałów do słuchania czy mówienia, tak aby oprócz zasobu słownictwa, umieli oni także odpowiednio je wymawiać i użyć w danym kontekście. Wyrażenia potoczne oraz zwroty typowo slangowe, także zawarte są w tej pozycji, po to, aby dać uczniowi możliwość nauczenia się języka używanego na co dzień, na pewno usprawni to posługiwanie się nim w przyszłości.

Dlaczego “New Matura Solutions”?

Zaletami publikacji, bez wątpienia pozostaje elastyczność (zarówno w księgarniach jak i sklepach internetowych, mamy możliwość wyboru poziomu, który dopasowany jest indywidualnie), ponadto jest on sprawdzony (od lat podręcznik ten jest najchętniej wybieranym podręcznikiem dla uczniów szkół średnich przez nauczycieli) oraz skuteczny (efekty są widoczne po każdej z przeprowadzonych lekcji, dzięki ćwiczeniom wraz z odpowiedziami, uczeń jest w stanie samodzielnie monitorować i korygować swoje błędy). Cała konstrukcja jest bardzo przejrzysta, jedna sekcja w podręczniku to jedna lekcja przeprowadzana z uczniami. Do podręcznika, dołączony jest zeszyt ćwiczeń, skorelowany jest z podręcznikiem, co umożliwia na bieżąco łączenie teorii zgromadzonej w książce z zeszytem ćwiczeń. Przynosi to największe efekty, ponieważ uczniowie najlepiej zapamiętują dane słówka czy zasady gramatyczne, kiedy używają ich w zdaniu lub samodzielnie tworzą konstrukcje w danym czasie gramatycznym. Ćwiczenia, które obejmuje kurs “New matura solutions” to zadania w formie maturalnej lub mające podobną formę jakiej możemy się spodziewać na egzaminie właściwym.